Đặt tay lên quầy: Chemex

Series. đặt tay lên QUẦY – #2. Chemex

Với barista, Chemex có vấn đề lớn nhất là khó để chiết xuất đồng đều. Do kích thước cổ đựng giấy lọc của dụng cụ này khá hẹp, lớp cà phê phải dày hơn, ảnh hưởng đến sự đồng đều khi tiếp xúc với nước giữa mặt trên và dưới của cà phê. Bên cạnh đó, thiết kế của dụng cụ này khá khó cho việc làm sạch sau mỗi lần pha, cộng với giá thành cao của giấy lọc Chemex cũng là lý do ở Roastery, chúng mình thường hay chưng Chemex hơn là dùng.

Stay tuned!
No secret, only passion.

#dattaylenQUAY #caphehieudefeel#sonpacamara #specialtycoffee#explorenaturalflavor
Photo: Nathan Dumlao

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *