Các giống cafe

Giống cà phê Typica

Typica là một trong những loại cà phê Arabica quan trọng nhất về mặt di truyền trên thế giới. Vì là giống cafe đầu tiên được đưa ra khỏi châu Phi từ Yemen và được người Hà Lan cho trồng rộng rãi tại các nước thuộc địa. Sau đó lan truyền ra khắp Nam Mỹ, châu Phi và cả châu Á.  

Quả cà phê Typica thường chỉ có màu đỏ và cho tách cà phê chất lượng cao. Tuy nhiên sản lượng của Typica rất thấp và rất dễ chết vì bệnh đặc biệt là bệnh gỉ sắt. Typica  hiện vẫn được trồng rộng rãi ở nhiều nước và mang nhiều tên bản địa khác như Criollo, Sumatra và Arabigo.

Nguồn gốc của Typica

The Typica group, like all Arabica coffee, is supposed to have originated in southwestern Ethiopia. Sometime in the 15th or 16th century, it was taken to Yemen. By 1700, seeds from Yemen were being cultivated in India. In 1696 and 1699, coffee seeds were sent from the Malabar coast of India to the island of Batavia (today called Java in Indonesia). These few seeds were the ones to give rise to what we now know as the distinct Typica variety. In 1706 a single Typica coffee plant was taken from Java to Amsterdam and given a home in the botanical gardens; from there, a plant was shared with France in 1714.

From the Netherlands, Typica was sent in 1719 on colonial trade routes to Dutch Guiana (now Suriname) and then on to Cayenne (French Guiana) in 1722, and from there to the northern part of Brazil in 1727. It reached southern Brazil between 1760 and 1770. From Paris, plants were sent to to Martinique in the West Indies in 1723. The English introduced Typica coffee from Martinique to Jamaica in 1730. It reached Santo Domingo in 1735. From Santo Domingo, seeds were sent to Cuba in 1748. Later on, Costa Rica (1779) and El Salvador (1840) received seeds from Cuba.

In the late eighteenth century, cultivation spread to the Caribbean (Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo), Mexico and Colombia, and from there across Central America (it was grown in El Salvador as early as 1740). Until the 1940s, the majority of coffee plantations in South and Central America were planted with Typica. Because Typica is both low yielding and highly susceptible to major coffee diseases, it has gradually been replaced across much of the Americas, but is still widely planted in Peru, the Dominican Republic, and Jamaica, where it is called Jamaica Blue Mountain.

Đặc điểm hình thái

Một số inforgraphic về typica của varieties.worldcoffeeresearch.org

Đặc điểm: Typica có cành đi xuống, có nhiều cành cấp 2 cấp 3. Về lá, Typica có lá dài, nhỏ, có đuôi nhọn và gợn sóng nhiều ở 2 bên mép lá. Lá non của Typica có màu vàng. Trái của Typica dài. Hạt Typica thường có một đầu to, một đầu nhỏ, rãnh giữa thẳng và uốn lượn một ít ở đầu nhỏ. 

*Năm 1857, người Pháp có đưa cà phê vào trồng ở Việt Nam tại khu vực Cầu Đất (Đà Lạt). Bao gồm 2 giống là Typica và Bourbon. Nhưng sau này, do giống cà phê Typica cho sản lượng kém, khả năng chống chịu sâu bệnh yếu. Nên bị người nông dân thay thế bằng giống Catimor

Typica tại Sơn Pacamara như thế nào?

 

 

 

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *